POLSKIFTE

Zetanerna berättar om hur stora delar av mänskligheten förnekar Mileniumskiftet; att Jorden skall genomgå stora omvälvningar och förändringar, beskriven i Zetanernas Vision genom Nancy; att dessa omvälvningar är orsakad av en periodisk återkommande gigantisk komet vars Omloppstid är känd; att jorden bär spår av Omvälvningar tidigare i dess historia; att denna Komet med rätt astronomisk utrustning är synlig; att denna enorma Komet redan Förkunnar sin ankomst med budbärare såsom Gröna meteorer och Rymdskräp; Zetanerna berättar också att trots Milleniumfebern kommer regeringarna inte att Slå Larm; att trots Påtagliga Ledtrådar kommer vi luras med Falska avledande Larm, men att asteroid 1997 XF11 var en smygande varning och att det är Nya Planer i görningen; att Etablissemanget undertrycker ordet och hemlighåller sanningen bakom Kamoflage såsom Låga Jetströmmar; att ZetaTalk Är Uppriktig såsom många andra författare, typ Velikovsky, Sitchin och många Profeter; varför det tycks finnas olika Meningsskiljaktigheter i Profetior; att tecken såsom Deformerade Grodor och ökande antal Djupa Jordbävningar visar sig; att människan oundvikligen Anpassar sig Emotionellt till nyheterna; att tre år av Missväxt kommer att föregå polskiftet men att detta inte kommer att vara orsakad av Psi-Tech Patogener, och att Grödorna och Dieten kommer att anpassas.

Zetanerna talar om hur Kometsvansen först sveper över Jorden; hur sedan den inkommnade kometen kommer att Stoppa Jordens Rotation i några dagar; oerhörda Ljusblixtar kommer att slå i övre atmosfären, Våldsamma Vindar kommer att blåsa; och att petrokemiska ämnen bildad i atmosfären kommer att regna ner som Eldstormar; då, när Jordens kärna strävar att ligga i linje, magnetiskt med den enorma kometen, kommer ett Polskifte med Kontinentala Klyvningar och Höjningar och Sänkningar av land att äga rum; hur gigantiska Tidvågor komer att slå mot land, men att Vattenrörelsen börjar först när rotationen avstannat, och hur, stora Oceaniska Virvelströmmar kommer att uppstå; och hur plattornas rörelser kan resultera i en sänkning av den Atlantiska grunden, och påverka omkringliggande kustlinjer; hur Andra Planeter kommer att påverkas; Zetanerna berättar hur Jorden Återfår sin Rotation inom en dag efter skiftet; hur Polskiftet kommer att resultera i en ny ekvator, och en Ny Geografi; hur Jorden kommer att genomgå Klimat Förändringar; hur det kommer att bildas ett Nytt Klimat, men att de Förhärskande Vindarna kommer att etablissera sig på nytt; hur översvämningar kommer att inträffa pga. Smältande Ispoler; och hur Jorden kommer att uppleva en Nyfödelse som den har gjort förr i historien; att Säden till Nyfödelse finns i det vilda; att en del arter kommer att vara Utrotningshotade; att livet åter kommer tillbaka till Det Normala med hjälp av Organismer i Havet, men att detta kommer att ta decennier.

Zetanerna berättar om hur vi kan Förbereda oss för Den Värsta Dagen och vilka Säkerhetsåtgerder vi kan vidta; hur stor förödelsen av Jordbävningarna kommer att bli och hur vi kan Överleva det; vilka de Säkra Områdena och de Säkra Strukturerna är; vad Förtorkade Sjöbottnar med Saltlager kan erbjuda för skydd; att all Vatten ingalunda kommer att vara drickbart; i vilka områden det är lokal fara för Lagrat Kärnbränsle vars Föroreningar har läckt ut; att vi borde förbereda oss för att undvika Panik i Sista Minuten; att Nedräknande Tecken kommer att varsko oss att omvälvningen har börjat; Zetanerna berättar för oss hur livet Efter Omvälvningen kommer att bli; om vilka som kommer att Överleva och hur polskiftet är en Stor Utjämnare; hur Manna från Himlen kommer att finnas på olika ställen; att Regeringarna kommer att kollapsa; men att det kommer finnas Överlevare, bland dem kommer finnas personer med stort ansvar och god hjärta som kommer att fungera som Stöttepelare för de utsatta och lidande; världsvid kommer städerna att ligga i Ruiner; att Nya Energiformer kommer att få en uppsving och att även Internet kommer att vara funktionell; men att Aktier och Pengar kommer att Förläggas till Historien.

Zetanerna berättar om det är en myt eller sanning att polskiftet kommer att vara orsakad av en Planetarisk Virvel; huruvida Jorden kommer att drabbas av en Värmebölja på Polerna; huruvida intervenering är möjlig eller om Katastrofen är Oundviklig; om den 12:te Planeten alltid kommit Från Orion; varför den 12:te Planeten orsakar så stor Förödelse; om den 12:te Planeten har Månar; om Majakalendern är riktig; huruvida Planeter placerade i linje kommer att orsaka ett Polskifte den 5 Maj år 2000; huruvida Atlantis och Landet Mu existerar; huruvida Syndafloden någonsin ägt rum; varför Judarna tågade Ut ur Egypten; huruvida Berättelser som Rödahavets Delning och Jona och Valen beskriver ett Polskifte; varför det finns Undervattensvägar utanför Bermuda; vad Gamla Kartor avslöjar; vad Loch Ness Odjuret och Yetin har med Polskiften att göra; och huruvida Hale-Bopp är Milleniekometen eller om Shramek Objektet är äkta.