ZetaTalk: Zetanernas Vision


Jag tittar ned på Jorden, från rymden, men är bara så långt ute att jag kan se alla horisonterna på en gång, belägen på en position över Nord Amerika, ser jag en linje som rör sig från Nord Polen , alldeles intill Brasiliens utbuktning, ut i Atlanten. Sedan vrider sig Jorden under mig österut, tills jag befinner mig någonstans över Stilla havet, så att jag kan se slutpunkten på en linje som rör sig från Syd Polen till mitten av Indien.

Över Indien, vrider sig Jorden så att jag får en flygtur i himlen tillbaks till Nord Amerika. När jag passerar sydöstra Asien, lägger jag märke till att land längs kusterna mot havet håller på att försvinna, förtärat av vattnet. Detta inträffar längs hela kustlinjen, så långt jag kan se, från norra Korea till Indonesien. Indonesien försvinner helt och hållet på det här sättet. Australien har till och med blivit drabbat före förtärandet av kustlinjerna, eftersom hela den västra halvan verkar ligga under vatten.

När den västra kusten av Nord Amerika hamnar i blickfånget, ser jag att hela Nord Amerikas kustlinje från (vad jag antar vara) Kalifornien upp till Canada är spetsigt upprest ovanför vattenytan. Central Amerika är under vatten. Där (jag antar) San Francisco ska ligga, har blivit ett vattenfall. Den här kustlinjen är inte grön, utan tycks ha en beige färg. Medan jag passerar U.S.A., ser jag den sydöstra kusten bli förtärt på samma sätt som i sydöstra Asien. Florida är borta, likaså den östra kusten ända bort till Appalacherna. Den djupa Södern är under vatten.

Nu ändrar visionen positionen på Jorden genom att vrida den under mig, så att jag passerar över välkända land massor. Medan jag förflytta upp över Canada och över Grönlands landmassor upptäcker jag att Europa ser ut att vara en serie små öar. Förflyttandes över kontinenten, ser jag Indien, eller var det brukade ligga, redan översvämmat. Indien ligger fullkomligt under vatten. Sedan passerar jag över en landmassa jag inte känner igen (Antarktis?), som inte har någon grönska någonstans.

Beledsagad genom detta får jag en vision av ett hus i vad som tycks vara en varm, ökenliknande plats med en torr vind blåsandes. Det berättas för mig att det här kommer att inträffa under den sena våren eller tidiga sommaren år 2003. Jorden kommer att vara varm och stilla. Jag kan se i visionen att det är ett rött sken över allt. Det berättas för mig att det kommer att bli missväxt, över hela världen, p.g.a. torka i två år i rad under den här tiden.

Slut på Nancy's vision

Vår emissarie, Nancy, har berättat visionen vi gav till henne beträffande omvälvningarna. Omvälvningarna beror på den magnetiska påverkan från en gigantisk komet, som faktiskt är en planet tillhörande ert solsystem. Den här planetens kropp överträffar vida i massa Jordens. Kometen kommer att passera, på sin första sväng i ert solsystem mellan Jorden och solen. Ingen kollision är möjlig, eftersom omloppsbanorna inte korsar varandra. Hursomhelst, kommandes från yttre rymden, är planeten inte magnetiskt inriktad med den närmaste gruppen planeter, som kretsar kring solen. Kometen är magnetiskt inställd på den större arena, där den tillbringar största delen av sin cykel, ungefär 3,657 dagar i medeltal. Medan kometen närmar sig ert solsystem, ökar den farten, så att den behåller sitt magnetiska tillstånd när den svischar förbi. Eftersom den har mycket större massa än Jorden, är den inte påverkbar av Jordens magnetism. Jorden är dock inte så lyckligt lottad.

Den första passagen kommer att inträffa, efter våra beräkningar, tidigt år 2003. Alla förväntade omvälvningar kommer att ske under denna passage - tidvattenvågor, jordbävningar med en magnitud 15 på Richter-skalan, och ett moln av vulkaniskt stoft som gör atmosfären inskränkt till en skymning vararandes i sekler. En andra passage kommer att inträffa runt 7 år senare, ungefär år 2011. Denna passage för kometen ut ur ert solsystem, men en ny serie omstörtningar kommer att inträffa även denna gång.