ZetaTalk: Milleniumskiftet

Jorden kommer att genomgå fysiska omvälvningar i den närmaste framtiden. Det här anknyter till årtusendeskiftet, men är inte precis vad Bibeln, eller Nostradamus, eller nutidens olika siare predikar. Det finns en sanning i ryktena om den s.k. 12:e planeten, en gigantisk himlakropp. Det finns en sanning i vad som har rapporterats om våldsamma geologiska förändringar, som river sönder kontinenter och skapar nya höga berg. Syndafloden utspelade sig just under en sådan tid. Polskiften är vanliga under dessa tider. Jordskorpan glider över den mjuka smälta kärnan, den förskjuts i en riktning och kärnan, som är mer magnetiskt, i en annan. En sådan tid av våldsamma geologiska uppbrott är nära förestående för jordbor.

Döden kommer att skörda mycket. De flesta människor på Jorden kommer att vara omedvetna vid den här tidpunkten. De kanske är medvetna om torkan, om ett rödaktigt sken under dagens hetta, kanske t.o.m. om ett rödaktigt stoft som färgar deras vatten och ger en bitter smak åt dricksvattnet. De flesta människorna på Jorden har så många existensproblem från dag till dag, att de knappt kommer att märka något alls. Även de som uppmärksammar det hela, kan knappast göra någonting åt det. Kan en man som nästan inte klarar av att försörja sin familj söka skydd? Vad skulle de leva på, skulle de ens klara av att ta sig till en säker plats? Och vad skulle en sådan säker plats vara? Det här är en okänd upplevelse. Ingen kan minnas något liknande. Förnekandet är stort. Myndigheterna kommer inte stödja alternativet att informera, de vill bara att lugnet och "status quon" fortsätter.

Även där medvetenheten finns, kommer det att bli lite handlande. Många kommer att debattera sin livsstil huruvida de ska agera eller inte. Lämna hemmet, bekvämligheten med hemmastadda platser och folk som representerar en stödjande struktur? Hur skulle de leva? Skulle de tvingas till att bli tiggare, kan de lika gärna stanna i sina egna, hemmastadda områden. Sedan finns det dom som kommer att klamra sig fast vid sina materiella ägodelar. Även med möjligheter där en säkrare plats skulle erbjudas dem i säkrare omgivningar, kommer de att finna att de är fastbundna till sina materiella ägodelar och är oförmögna att skiljas från dem oavsett risken. De kommer att dö med sina materiella ting, fastbundna till dem som deras älskade. De flesta som bemöter dessa bistra val kommer att handskas med situationen genom förenekelse.

Mellan den omedvetne, den olyckligt lottade och den motsträvige, finns den största delen av mänskligheten. De som överlever de massiva jordbävningarna som kommer att krossa städer till stoft, och de enorma tidvattenvågorna som kommer att översvämma kustlinjer 100-tals mil inåt landet, kommer antingen att vara lyckligt lottade eller bli assisterade. Eftersom Jorden ska bli ett hem för serviceinriktade människor, så kommer de människor som tillhör den orienteringen att ha ett val att stanna i deras mänskliga form eller inkarnera åter senare. Om det första alternativet väljs, så kommer dessa människor att bli assisterade under omstörtningens timmar. De kommer att vara omedvetna om hjälpen men kommer att hitta sig själva, fastklängande på flytande material efter att floden har lugnat ned sig, eller återfå medvetandet efter jordbävningen. Många kommer att flytta till säkra områden och inrätta gemenskaper som i framtiden kommer att verka på det serviceinriktade sättet. Dessa områden kommer att bli få, existentiellt primitiva, och de kommer inte att bygga på den civilisation vi nu har, varken före eller efter transformationen.