ZetaTalk: Omloppstid


Betraktande exaktheten i vår förutsägelse - sena våren, tidiga sommaren, år 2003, så kan den inte preciseras på dagen. När kometen och Jorden påverkar varandra och är i närheten av varandra, bestäms det precisa ögonblicket av många faktorer. Den exakta placeringen hos kontinenterna när Jordens rotation saktar ned för att stanna; hur mycket Jordens inre kärna rörs om innan Jordens yta glider. Det här är företeelser som man inte kan förutsäga exakt, eftersom det rör sig om allt för många variabler.

Kometen kommer att vara synlig för ögat i ungefär 7.3 veckor, minst 43 dagar före det stora gravitionella och magnetiska uppbrottet som vi har beskrivit. Alla kommer att vara medvetna om den, dock kommer de flesta att låta dess närvaro passera obemärkt förbi. Som vi har nämnt, så kommer största delen av mänskligheten förneka, eller vara alltför plågade för att lägga märke till eller bry sig om dess existens. Kometen är redan känd och synlig för er regering och andra. De håller på att diskutera detta med varandra nu. Vad världens regeringar väljer att säga vet vi inte - detta är en fråga om den fria viljan, och varje gissning om det skulle kunna visa sig vara fel. Vi har valt att varna folk. De som vill agera kan göra det. De som väljer att ignorera har gjort valet för sig själv och sina kära. De som inte kan agera, på grund av oförmögenhet, kan vila i frid.

Kometen gör sitt framträdande periodvist, i medeltal var 3657:e år. Variationen beror inte på situationen i erat Solsystem, men på den gravitionella påverkan från planetkroppar som korsar kometens väg bortanför ert Solsystem. Vi rekommenderar er att läsa något av den litteratur som har skrivits om den periodiska naturen av den här kometen, som också kan beskrivas som en planet av erat Solsystem. Er Jord, har genom sina geologiska bevis, bevittnat denna periodiskt återkommande komets uppenbarelse.