Polskifte
Transformationen
Orientering
Kallelsen
Besöken
Världar
Regler
Uppvaknandet
Regeringen
Hybriderna
Densiteter
Vetenskap
Människan
Myter

ZetaTalk leder dig genom en enorm mängd av information som sänds som svar på de frågor som deras sändebud Nancy har ställt. Svaren från ZetaTalk täcker frågor som förebuden för ett Polskifte och hur detta relaterar till den kommande Transformationen som världen förväntas att genomgå; de självcentrerade och de Serviceinriktade Orienteringarna av människor och utomjordingar från andra världar; hur oavsiktliga Kallelser till utomjordingar kan sätta dig i kontakt med endera gruppen; hur Besöken lättare kan förstås om man förstår den spirituella orienteringen; hur besökare från andra Världar är bevakade av Världarnas Råd, som Reglerar deras uppträdande här på Jorden; varför vi endast gradvis presenteras för besökare från andra världar; vad som kommer att driva på Uppvaknandet så att den går fortare; i vilken omfattning Regeringen är medveten om det och deras mellanhavanden med utomjordingarna; sanningen och orsaken för utvecklingen av Hybriderna som bedrivs av Zetanerna och hur detta görs genom att blanda de bästa egenskaperna både från Zetaner och Människor; varför utomjordingar kan försvinna och gå igenom väggar; hur förändringar av både fysisk och spirituell Densitet kommer att gestalta sig i framtiden; vad Zetanerna har att säga oss om våran Vetenskap; vad Zetanerna som studenter av den mänskliga naturen har dragit för slutsats angående Människan; och till slut talar Zetanerna om våra Myter.

För de som vill förbereda sig inför Svåra Tider som kommer, finns tillgänglig information förberedd av en frivillig grupp. Svåra Tider och ZetaTalk är skilda enheter som strävar till samma mål. Troubled Times, Inc., en Idéell Organisation, har också samma mål. Dessa sidor är ständigt under översättning och eftersom materialet är stort och omfattande är vi tacksamma om Du som läser dessa sidor och känner dig manad vill hjälpa oss med översättningen. Det enda som krävs är att du kan någorlunda hygglig engelska och är intresserad av ämnet.

Självklart hjälps vi åt, och är det några svårigheter eller funderingar över materialet, så hjälper Nancy eller någon annan som översätter dig mer än gärna.  Orginalmaterialet finns på http://www.zetatalk.com