Människan

Zetanerna berättar om vad de observerat i människans tendens att Slåss eller Fly; vad detta har för samband med Undertryckta Känslor, Stressjukdommar och Psykoser; vad vi kan göra för att bibehålla vår Kropp i Trim och på vilket sätt vi kan hantera det Upprätta Gåendet bättre; hur våra Auror avslöjar vår hälsa; hur Cancerterapi är beroende på vårat sätt att se på livet; och hur vi kan hjälpa de med Smärta; Zetanerna berättar om vad som orsakar Beroende; varför vi gillar Musik, att bli hög Hög på droger och åtrår Skräpmat; varför vi håller Sällskapsdjur och beundrar Schackmästare; varför det är viktigt att ha Självrespekt; huruvida Aga av barn hjälper eller skadar; vad Våldsamma Spel säger om människosamhället; hur man bäst hanterar Rädsla och Faror som vi ofta stöter på; vad som orsakar Självdestruktion eller Mördar Instinkt; hur banden mellan Mor och Barn kan gå snett; vad vårt sinne för Humor antyder; varför Konspirationer utvecklas; varför vi är så förvirrade över rätten att Göra Abort och Begå Självmord; varför det är problematiskt med Vegetarisk diet; och hur människor uttrycker Vördnad för Livet.

Zetanerna berättar om Oförstörbara Själar; hur detta kan förstås med Chakran; hur Reinkarnation fungerar och hur Förgångna Liv endast erinras delvis; hur Nära Döden Upplevelser relaterar till Spöken eller till dem som har Ut ur kroppen Upplevelse; hur en Walk-In skiljer sig från Stjärnfolk; vad som händer under en Besittning; och huruvida det är en myt eller sanning att människan är Stjärnbesådd; Zetanerna berättar vad som händer hinduerna när de Mediterar; huruvida formskiftning verkligen sker under Shamanism; Carlo Castenadas tekniker; varför Föraningar kan var riktiga; vad som orsakar Poltergeistfenomenen; huruvida personer med Ockult förmåga är mer varseblivna än oss andra; hur vi kan bli helade av Helare; hur Yin och Yang kan hjälpa oss i balans; huruvida Karma finns; hur Ärketyper är en återspegling av människans upplevelser; och huruvida det finns Varulvar bland oss.

Zetanerna berättar om vilken roll Kuturella Infuenser har; varför vi likt Heaven's Gate alltid strävar efter den så kallade Rätta Religionen; hur detta har samband med Heliga Krig som har pågått i sekler; vad som orsakar Rashat; huruvida FN gör ett bra jobb; huruvida Kapitalismen är det bästa för samhället; går vi amock med våra Vetenskapliga Teorier och varför Fritänkande är sällsynt; hur en uppfinnares Bästa Avsikter undergrävs; varför Dubbelmoraliska Löften är restriktiva; hur våra Karriärval är vägledda; varför en del är besatta i Statussymboler och Rikedom; och varför vi frågar deras syn om Politik. Zetanerna berättar om människans benägenhet att undvika Ansvar och Förbindelser; varför vi söker Syndabockar och varför förnekelsen av Brännoffer uppkom; huruvida vi borde vara Förlåtande mot varandra; vad som orsakar Personlighetsklyvning; hur Slagrutan fungerar; varför en del Autistiska är begåvade; förhållandet mellan Självmordskulter och den vanliga familjen; vilka råd man kan ge ett Gift Par med problem inom äktenskapet; vad som orsakar Homosexualitet; och hur man kan hjälpa De Sörjande.