ZetaTalk har tilkommet gjennom kommunikasjon med representanter fra Zeta Reticula, basert på de spørsmål og svar som deres emissær Nancy har formidlet. Informasjonen i ZetaTalk dekker en rekke emner så som:

 • Varsler om et forestående polskifte, og sammenhengen med de kommende forandringer etter tusenårsskiftet,
 • Menneskenes og fremmede veseners åndelige veivalg som selv-sentrerte eller service-innstilte individer,
 • Hvordan man uten å vite det kan påkalle fremmede vesener av av den ene eller andre kategorien,
 • Hvordan besøk fra fremmede verdener lettere kan forstås i lys av deres åndelige kategori,
 • Hvordan de besøkende fra andre verdener overvåkes av Verdensrådet (Council of Worlds), og hvilke regler som påvirker deres opptreden,
 • Hvorfor vi bare gradvis blir gjort kjent med våre besøkende fra andre verdener, og hva som skal til for at vår oppvåkning til et nytt verdensbilde vil skje raskere,
 • I hvilken grad styresmaktene er klar over og samarbeider med de besøkende fra andre verdener,
 • Sannheten om hybrider som utvikles av Zetaene for å forene det beste fra både Zetaer og mennesker, og hvorfor de gjør det,
 • Fremtidige endringer i vår densitet, både fysisk og åndelig, og hva det vil medføre,
 • Zetaenes oppfatning av hva det vil si å være menneske, og hva de synes om våre myter.
 • OSS (FAQ) ofte stilte spørsmål
 • En gruppe frivillige har dannet en ideell organisasjon ved navn Troubled Times Inc. med formål å informere om de vanskelige tider vi går i møte, og hvordan vi best kan forberede oss. Troubled Times og ZetaTalk er separate enheter, men med felles mål.
   
   

  Alle rettigheter: ZetaTalk@ZetaTalk.com