ZetaTalk: Jorden gjenfødes

Polskifte

ZetaTalk beskriver hvordan storparten av menneskeheten gjennomgår en slags tusenårsfornektelse; og at jorden i nær fremtid vil gjennomgå katastrofale omveltninger. Disse omveltningene er beskrevet av Nancy i en Zeta visjon, og skjer på grunn av den periodiske passasjen av en hittil ukjent planet i vårt solsystem. Tidspunktet for planetens passeringer er periodisk og forutsigbart. Vitnesbyrd om tilsvarende tidligere omveltninger og  forrige polskifte finnes over store deler av verden. Med riktig teleskoputstyr er planeten synlig, bevis eksisterer og det finnes allerede tegn på at den nærmer seg med forløpere som grønne meteorer, romavfall og permafrostskjelv. Hvorfor Zetaene er så sikker på at 2003 er året. Zetaene sier at til tross for den "tusenårsfeber" som råder vil ikke myndighetene alarmere befolkningen. Synlige ledetråder vil bli avledet av falske alarmer, men også skjulte advarsler som asteroiden 1997 XF11. Det er laget nye spilleregler for hvordan slike skjulte advarsler kan gis. Offisiell informasjon kommer ikke til å bli gitt, de av verdens myndigheter som er informert vil sørge for undertrykkelse av informasjonen og skjuler sannheten bak avledende disinformasjon som f. eks. lavere jetstrømmer.

ZetaTalk presenterer direkte informasjon om de kommende forandringer, uten omsvøp. Dette gjelder også bøkene fra forfatterne Velikovsky og Sitchin og mange av dagens profeter. (Mye av denne informasjonen er dessverre kun tilgjengelig på engelsk.) Zetaene forklarer også hvorfor det tilsynelatende er hull i historien og finnes sprikende profetier; og beskriver fysiske tegn så som deformerte frosker, økende tilfeller av dype jordskjelv, hvordan avlingsproblemer vil påvirke til jordbruksendringer og kostholdsendringer, og hvordan den nye situasjonen krever en følelsesmessig tilpasning . (I USA har Psi-Tech forsøkt å skylde disse endringene på patogener fra kometen Hale-Bopp.)

Planetes hale vil først sveipe over jorden, så vil jordrotasjonen stoppe for noen dager, mens Jorden knaker før den gir etter. Det vil opptre enorme lyn i den øverste atmosfæren, voldsomme vinder vil herje og petrokjemikalier som dannes i atmosfæren vil i enkelte områder skape ildstormer. Jordens kjerne vil forsøke å tilpasse seg magnetisk i forhold til den passerende planeten, og jordskorpen vil bevege seg slik at polene vil flyttes, kontinentene vil forskyves og landmassene vil både stige og synke. Gigantiske flodbølger vil angripe kystene, vannstrømmer vil endres når rotasjonen stopper, og gigantiske virvelstrømmer kan oppstå i havene. De tektoniske platene vil bevege seg slik at bunnen i Altanterhavet vil synke og påvirke kystområdene. Andre planeter vil bli lite berørt. Jordrotasjonen vil begynne igjen i løpet av en dag etter polskiftet, med en ny geografi med nye poler og ny ekvator. Det vil bli klimaforandringer og et nytt klima, rådende vinder vil gjenoppstå, og det vil bli store oversvømmelser på grunn av at de gamle polene smelter. Jorden vil "gjenfødes" på samme måte som ved tidligere polskifter gjennom naturens egne reserver. Likevel vil mange dyrearter trues av utrydning. Oksygen i atmosfæren vil bli gjenoppbygget ved hjelp av livet i havet. Veien tilbake til normale tilstander kan likevel ta flere tiår.

ZetaTalk gir informasjon om hvordan man kan forberede seg til den "fryktelige dagen" og hvilke generelle sikkerhetsforanstaltninger man kan ta for å overleve, hvor kraftige jordskjelv som vil oppstå og hvordan man kan overleve jordskjelvene. Informasjon gis om sikre steder og sikre strukturer, hvorledes drikkevannet kan bli forurenset, at det kan være fare for forurensing fra kjemiske og radioaktive lagerplasser.

Zetaene anbefaler at vi forbereder oss i god tid for å unngå panikk i siste øyeblikk. Når omveltningene starter vil det være tydelige tegn på at nedtelling har begynt. For de som overlever vil livet på jorden i tiden etter polskiftet by på store utfordringer. I nærheten av aktive vulkaner kan "Manna fra himmelen" finnes. Polskiftet vil medføre store utjevninger i befolkningsstrukturen, byene vil ødelegges, verdipapir og penger vil bli verdiløse og myndighetene og infrastrukturen vil kollapse, men det vil blandt de overlevende være ansvarsfulle mennesker som vil fungere som støtte for andre.

Alle rettigheter: ZetaTalk@ZetaTalk.com