Zetatalk johdattaa sinut läpi suuren määrän Zetojen välittämää informaatiota, vastauksina Nancyn, heidän lähettiläänsä, kysymyksiin. Zetatalk:in vastaukset kattavat aiheita kuten enteitä Napojen Siirtymisestä ja miten tämä liittyy tulevaan millenniumin Transformaatioon, jonka maapallo tulee kokemaan; itse-keskeisten tai palvelus-mielisten ihmisten, tai toisista maailmoista tulevien muukalaisten henkinen Orientaatio ja miten epähuomiossa annettu Kutsu voi laittaa sinut kontaktiin jommankumman ryhmän kanssa; miten Vierailuja voidaan helpommin tulkita kun henkinen orientaatio ymmärretään; miten Maailmojen Neuvosto vahtii vierailuja toisista Maailmoista, ja onasettanut Säännöt säädelläkseen heidän käytöstään, miksi olemme vain pikkuhiljaa tutustumassa vierailijoihimme toisista maailmoista, ja mikä auttaa Heräämistä tapahtumaan nopeammin; missä määrin Hallitus on tietoinen ja yhteistyössä muukalaisten kanssa; Hybridien todellinen luonto ja syy miksi niitä kehitetään Zetojen toimesta, jotta yhdistettäisiin paras osa ihmisistä ja Zetoista; miksi muukalaiset voivat kadota ja liikkua seinien läpi, ja minkälaisia molemmat fyysiset ja henkiset Tiheyden muutokset tulevat olemaan tulevaisuudessa; mitä Zetoilla on sanottavaa meidän Tieteellisistä teorioistamme; mihin Zetat ihmisluonnon oppilaina ovat päätyneet mitä tarkoittaa Olla Ihminen; ja suoraa Zetapuhetta Myyteistämme.

Niille, jotka haluavat valmistautua edessä oleviin vaikeisiin aikoihin, vapaaehtoisryhmän, Troubled Times keräämää informaatiota on saatavilla. Troubled Times ja Zetatalk ovat eri kokonaisuuksia; jotka toimivat kohti samaa päämäärää.