ZetaTalk: Tasapainotila


Jos Planeetta X sijaitsee pitkän ja kapean ratansa keskipisteessä suurimman osan ajastaan liikkuessaan hitaasti jompaa kumpaa kiintopistettään, Aurinkoa tai sen syttymätöntä paria kohti, kuinka se voi vaikuttaa aurinkokunnan planeettoihin ja kuihin, vaikka se liikkuu vasta hitaasti tästä lepopisteestään poispäin? Ihmiskunta löysi aurinkokunnan uloimmat planeetat vain, koska tunnettujen planeettojen radoissa havaittiin pieniä poikkeavuuksia, joiden todettiin aiheutuvan toisista ulompaa rataa pitkin liikkuvista kappaleista. Nämä poikkeavuudet olivat kuitenkin paljon suurempia kuin mitä löydetyt uudet planeetat pystyivät aiheuttamaan. Planeetta X:n ollessa lepopisteessään sen olemassaolosta ei ole paljoakaan muita todisteita kuin se, että kaikkien aurinkokunnan planeettojen radat ovat soikeat Orionin tähtikuvion suuntaan. Mutta kun Planeetta X aloittaa liikkeensä, muutaman Planeetta X:n Auringon sivuutusta edeltävän vuoden aikana, selvästi havaittavat muutokset ovat ilmeisiä. Maapallon ydin lämpenee, mannerlaatat liikkuvat toisiaan vasten siten, että yhdessä laatassa tapahtuva maanjäristys välittyy seuraavaan laattaan ja tulivuorien aktiivisuus lisääntyy maapallon ytimen liikkeen lisääntyessä. Jupiterin kuun Europan on myös havaittu lämpenevän. Kuinka niin kaukana oleva kappale, Planeetta X, pystyy vaikuttamaan aurinkokunnan planeettoihin ja kuihin?

Ihmiskunnan teoriat planeettojen liikkeestä radoillaan ja niiden paikoista perustuvat hyvin vähän todellisiin ilmiöihin. Ihmiskunnan teoriat olettavat, että aurinkokunnan planeetat ja kuut sinkosivat paikoilleen aurinkokunnan muodostuessa ja liike ja keskipakovoima pitävät kaiken paikoillaan. Tämä on pötyä kuten olemme selittäneet ja ihmiskunnan teorioista puuttuu suurin osa niistä tekijöistä, jotka oikeasti pitävät tähtien ja aurinkokuntien liikettä yllä ja muodostavat sen tasapainotilan, joka syntyy mistä tahansa paikallisesta suuresta pamauksesta. Ihmiskunnalla on hämärä selitys sille miksi kaikki planeetat liikkuvat samassa tasossa, vaikka se selkeästi aiheutuu hiukkasvirroista, joiden jälkivirtauksissa planeetat sijaitsevat. Maapallon magneettikenttä ei ole sattumalta sen suuntainen kuin on eikä se ympäröi pelkästään maapalloa vaan ulottuu kauas aurinkokunnan ulkopuolelle useisiin naapuriaurinkokuntiin ja vieläkin kauemmas. Ihmiskunta ei ole kovin hyvin selvillä painovoimasta, joka pitää planeetat Auringon lähellä mutta myös pitää ne erillään siihen liittyvän hylkimisvoiman vaikutuksesta. Näin on siksi, että ihmiskunta ei ymmärrä painovoiman aiheutuvan hiukkasvirtauksista. Ihmiskunta pitää edelleen perusteetta kiinni teoriasta, että Auringon magneettinen napaisuus vaihtuu ajoittain ja aiheuttaa maapallon kuoressa selkeästi havaittavat magneettisten napojen liikkeet, vaikka napojen siirtymiset ovat ilmeinen selitys ja Hapgood toi tämän esiin jo kauan sitten. Näin ollen ihmiskunta ei pysty käsittämään aurinkokunnassa vallitsevan tasapainotilan olemusta kuten ei montaa perusasiaakaan.

Kun Planeetta X sijaitsee lepopisteessään, aurinkokunnassa vallitsee tasapainotila. Kun Planeetta X lähtee liikkeelle, useat hiukkasvirtaukset muuttuvat ja koska nämä hiukkasvirtaukset ympäröivät maapalloa ja muita aurinkokunnan planeettoja ja vaikuttavat niihin, muutoksia alkaa ilmaantua. Painovoima- ja magnetismihiukkasvirtaukset ovat ainoastaan pieni osa näistä kaikista muuttuvista hiukkasvirtauksista. Nyt, kuten missä tahansa tasapainotilassa, jota pidetään itsestään selvänä, muutos totututtuun tilanteeseen nähden havaitaan. Niinpä sitä tosiasiaa, että maapallo pyörii, sen ytimen lämpötila on x astetta ja osoittaa suuntaan x, pidetään normaalina. Kun maapallon lämpötila nousee, se huomataan ja asia herättää keskustelua. Miksi lämpötila ei nousisi, kun ydin liikkuu nopeammin ja lähettää enemmän lämpöhiukkasia? Magneettikentän hajaantuminen on toinen havaittava muutos, jonka syytä ihmiskunta pohtii, vaikka se on helppo selittää toisen magneettisen planeetan, Planeetta X:n, lähestymisellä niin että magnetismihiukkasten virtaussuunnat ja -määrät maapallon ympäristössä muuttuvat. Näin ollen kysymys ei ole niinkään siitä mikä nämä muutokset aiheuttaa, vaan siitä, miksi ihmiskunta on hämmästynyt. Ihminen on tuudittautunut oletuksiinsa ja havahtuu vasta kun ne yllättäen muuttuvatkin! Niinpä Planeetta X:n lähestyminen aiheuttaa havaittavia muutoksia aurinkokunnassa, koska tasapainotila muuttuu, vallitseva tila kokee muutoksen Planeetta X:n liikkuessa lähes täysin pysähtyneestä tilasta ratansa lepopisteestä ja aloittaessaan Auringon sivuutuksen. Tämä tasapainotila ei vaikuta pelkästään tämän aurinkokunnan alueella vaan se ulottuu koko galaksin alueelle. Miksi galaksit sijaitsevat niillä paikoilla kuin ne sijaitsevat? Kyseessä ei ole paikallinen asia!